Kassa för din webshop

I Palatins webshop ingår också en integrerad butikskassa. Det gör ditt arbete enklare och du sparar många arbetstimmar när webshopen löpande uppdaterar kassan med nya artiklar, priser och kunder. Samtidigt uppdateras webshopen med nya lagersiffror från kassan.

Många fördelar med en PC-kassa

Palatins kassa baseras på en dator med Windows och kan användas för andra program och funktioner också. Kassadatorn kompletteras med en handscanner för att läsa streckkoder på prisllappar, en kvittoskrivare och en kassalåda.

Kassakopplad kortterminal

Genom att koppla samman kortterminal och kassa, arbetar du snabbare och undviker felslag. Palatins kassa fungerar med terminaler från Verifone och BABS.

Du kan också fakturera direkt från kassafönstret.

Undvik dyra felslag

Undersökningar från Handelns Utredningsinstitut visar att du lätt förlorar en procent av din kortomsättning på felslag.

Vill du veta mer?

Beställ rätt antal i rätt tid

Lagret fyller du på genom en enkel orderfunktion där du får hjälp av kassan att beställa rätt. Du kan arbeta med mini-lager, du kan utgå från försäljningen för att fylla på lagret, arbeta med en leverantör eller en kategori åt gången … och mini-order för att få bra och vid varuingång skriver kassan ut prislappar med streckkod.

Enkel inleverans

Vid inleverans kan du utgå från order eller fritt ange vilka varor som levererats. Restorder är möjliga om inte hela ordern levererats. Du ser direkt om produkten är rätt prissatt och kan enkelt justera priset.  När du är klar skriver kassan ut prislappar med streckkod.

Enkel inventering

Lagerkontroll och inventering som visar exakt vad som finns i butiken, och statistik som avslöjar allt om försäljning och inköp.

Dagsrapport och automatisk bokföring

Dagsrapporten ger en komplett bild av dagens försäljning. Den visar både internet- och butiksförsäljning. Dessutom kan du få dagsavslutet bokfört automatiskt med konto och siffror. Det sparar flera timmars arbete varje vecka.